top of page
insurance-agent-using-digital-tablet-while-having-meeting-with-her-clients-office.jpg

Consult

Organisaties komen steeds meer in aanraking met diversiteit- en inclusiviteitsvraagstukken. Hierbij kan gedacht worden aan tot in hoeverre er voldoende rekening wordt gehouden met de beleveniswereld en wensen van minderheidsgroepen of tot in hoeverre minderheidsgroepen zich gerepresenteerd voelen in de hogere managementslagen van een organisatie. In dergelijke situaties is het van belang dat organisaties over de juiste expertise beschikken om de saamhorigheid en productiviteit te behouden. 

 

Onderzoek wijst uit dat organisaties en teams met een sterke diversiteitsverdeling een hogere prestatiecapaciteit bieden, mits de juiste sturing en leiding aanwezig is. Het voorgaande laat zien dat diversiteit een valkuil kan zijn van de organisatie, terwijl het de aandrijvende kracht kan vormen. 

Mindstone biedt inzichtgevende adviezen over hoe organisaties en instellingen hun kracht kunnen verrijken met diversiteit en een meer inclusieve organisatiestructuur kunnen creëren. In onze werkwijze staat samenwerking centraal. Door een probleemanalyse en de gewenste eindsituatie in kaart te brengen, worden de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever geconcretiseerd. Het consult wordt afgesloten met passende adviezen en eventuele vervolgstappen voor de opdrachtgever.

Heb je vragen over tot in hoeverre jouw organisatie inclusief is of wil je meer investeren in diversiteit binnen jouw team? Neem dan contact met ons op. 

bottom of page