top of page
Leeg lokaal

Cultuursensitief onderwijs

Studenten met een migratieachtergrond beschikken vaak over hun eigen culturele normen en waarden, die veelal verschillen van de Nederlandse cultuur.  Culturele verschillen kunnen zorgen voor onbegrip in onderling contact en leiden tot maatschappelijke problemen, onder andere in het onderwijs. Ruis in de communicatie tussen studenten met een migratieachtergrond en onderwijsmedewerkers kan zich uiten in motivatieproblemen, verminderde studieprestaties en frequente afwezigheid.  

 

Mindstone biedt medewerkers in het onderwijs de essentiële kennis, vaardigheden en competenties voor succesvolle interculturele communicatie.

Het deelnemen aan de cultuursensitief onderwijs training verrijkt u met de volgende vaardigheden:

  • Het herkennen van culturele verschillen in de klas en hierop kunnen anticiperen;

  • Het toepassen van verschillende handelingsstrategieën in situaties waar dilemma’s ontstaan door culturele verschillen;

  • Het herkennen en voorkomen van denkfouten die misinterpretaties veroorzaken in situaties waar culturele verschillen een rol spelen.

 

De cultuursensitief onderwijs training is samengesteld uit twee dagdelen waarin uiteenlopende onderwerpen en vaardigheden aan bod komen. Mindstone legt de focus op ervaring- en praktijkgericht leren. Binnen de training wordt het accent gelegd op actieve werkvormen en praktijkvoorbeelden.

 

Om cultuur overstijgend te communiceren is inzet vanuit zowel medewerkers uit het onderwijs als studenten, van essentieel belang. Mindstone biedt daarom ook een training die aangepast is voor studenten om dezelfde kennis en vaardigheden op te doen.

 

Heeft u nog vragen over de training? Neem dan gerust contact met ons op.

bottom of page