top of page
amsta_ambulante_zorg_ine_bink_sblanchard_lr-27_1.jpeg

Cultuursensitief
hulpverlenen

Cliënten met een migratieachtergrond beschikken vaak over hun eigen culturele normen en waarden, die veelal verschillen van de Nederlandse cultuur.  Culturele verschillen kunnen zorgen voor onbegrip in onderling contact en zich op verschillende maatschappelijke gebieden afspelen zoals school- en werkomgeving, maar ook in sociale sfeer. In effectieve hulpverlening is het van belang dat de begeleiding aansluit bij de belevingswereld van de cliënt.

 

Verstoring in het contact tussen een cliënt met een migratieachtergrond en hulpverlener kan zich uiten in motivatieproblemen, verminderde prestaties, defensief en gesloten gedrag, zelfverwaarlozing en antisociaal gedrag.

 

Mindstone biedt begeleiders en hulpverleners de essentiële kennis, vaardigheden en competenties voor succesvolle interculturele communicatie.

 

Het deelnemen aan de cultuursensitief hulpverlenen training verrijkt u met de volgende vaardigheden:

  • Het herkennen van culturele verschillen in de praktijk en hierop kunnen anticiperen;

  • Het toepassen van verschillende handelingsstrategieën in situaties waar dilemma’s ontstaan door culturele verschillen;

  • Het herkennen en voorkomen van denkfouten die misinterpretaties veroorzaken in situaties waar culturele verschillen een rol spelen.

 

De cultuursensitief hulpverlenen training is samengesteld uit twee dagdelen waarin uiteenlopende onderwerpen en vaardigheden aan bod komen. Mindstone legt de focus op ervaring- en praktijkgericht leren. Binnen de training wordt het accent gelegd actieve werkvormen en praktijkvoorbeelden.

Heeft u nog vragen over de training? Neem dan gerust contact met ons op.

bottom of page